Onvoorzien

Wat mag het kosten?

Financiën van Dordrecht - Onvoorzien

400.000

100,0 %

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

400

400

400

400

Baten

0

0

0

0

Saldo

-400

-400

-400

-400

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal programma

-400

-400

-400

-400

Financiën

Lasten € 400.000
Baten € 0
Saldo € 400.000
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15