College

Van links naar rechts: Jan Scholten (gemeentesecretaris), Peter Heijkoop (CDA), Rik van der Linden (CU/SGP), Marco Stam (BVD), Wouter Kolff (burgemeester), Piet Sleeking (BVD) en Maarten Burggraaf (VVD).

A.W. Kolff, burgemeester

Portefeuille:

Algemene & Kabinetszaken, Brandweer, Politie, Integrale Veiligheid, Bestuurlijke Betrekkingen & Public Affairs, Internationale Samenwerking, Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen) en Regionale Samenwerking.

Programma's:

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht; Leefbaar en Veilig Dordrecht.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

P.H. Sleeking (BVD), wethouder

Portefeuille:

Ruimtelijke Ordening, Water, Vergunningverlening & Handhaving, Levendige Binnenstad, Cultuur & Toerisme, Monumentenzorg & Archeologie, Mediabeleid & Communicatie, Personeel & Organisatie inclusief intergemeentelijk Projectmanagement.

Programma's:

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht; Leefbaar en Veilig Dordrecht; Groen en Ruimtelijk Dordrecht; Gezond en Levendig Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar Dordrecht.

Grote projecten:

Stadswerven; Gezondheidspark, Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras.

M.D. Burggraaf (VVD), wethouder

Portefeuille:

Economische Zaken & Ondernemen, Markten en Wijkeconomie, Evenementen, Financiën (inclusief deelnemingen en HBR), Dienstverlening (inclusief ICT) & Huisvesting, Omgevingswet & Bestuurlijke Vernieuwing, Grondbedrijf & Vastgoed.

Programma's:

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht; Groen en Ruimtelijk Dordrecht; Lerend en Ondernemend Dordrecht; Gezond en Levendig Dordrecht; Duurzaam en Innovatief Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar Dordrecht; Financiën van Dordrecht.

Grote projecten:

Spoorzone: Amstelwijck/Wilgenwende; Westelijke Dordtse Oever.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Gevudo (HVC), Stedin, BNG, Evides, ROM-D, Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Merwede Lingelijn Beheer B.V., St. Adm. Kantoor Breedband.

P.J. Heijkoop (CDA), wethouder

Portefeuille:

Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Zorg & Welzijn, WMO & Beschermd Wonen, Arbeidsmarkt & Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie, Essenhof, Bibliotheekwerk, LHBTI.

Programma's:

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht; Lerend en Ondernemend Dordrecht.

Grote projecten:

Spoorzone: Leerpark.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Drechtwerk, Coöperatie Ontwikkeling Leerpark, Coöperatie We Helpen U.A.

H. van der Linden (ChristenUnie/SGP), wethouder

Portefeuille:

Jeugd & Jeugdhulpverlening, Milieu, Duurzaamheid & Energietransitie, Publieke Gezondheid, Verkeer & Vervoer, Parkeren, Externe (spoor)veiligheid, NMC Weizigt.

Programma's:

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht; Duurzaam en Innovatief Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar Dordrecht.

Grote projecten:

Spoorzone: Stationsomgeving.

Verbonden partijen:

GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Omgevingsdienst ZHZ, Energie Coöperatie Dordrecht, Veiligheidshuis ZHZ.

B.C.M. Stam (BVD), wethouder

Portefeuille:

Wijken & Leefbaarheid, Ruimtelijke Kwaliteit, Wonen, Klimaatadaptatie, Sport & Recreatie, Dierenwelzijn.

Programma's:

Leefbaar en Veilig Dordrecht; Groen en Ruimtelijk Dordrecht; Gezond en Levendig Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar Dordrecht.

Grote projecten:

Nieuwe Dordtse Biesbosch, Dordt-West.

J. Scholten, gemeentesecretaris

Algemeen directeur en eerste adviseur van het college.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15