Bedrijfsvoering

De gemeente Dordrecht heeft vanuit het Coalitieakkoord 2018-2022 forse ambities en opgaven. We werken daarom opgave gestuurd en zetten de opgaven centraal in verbinding met partners.

In de coronacrisis zijn we de samenwerking blijven opzoeken en daar is onze manier van werken op aangepast. Ook in 2021 leggen we de focus op flexibel organiseren, het versterken van eigenaarschap in de organisatie en het doorontwikkelen van talenten. Daarnaast geven we als organisatie aandacht aan de verdere digitalisering en het vergroten van de ICT-vaardigheden en bewustzijn van de medewerkers. Dit alles vraagt een betrouwbare en flexibele bedrijfsvoering

In deze paragraaf leest u welke ambities wij hebben op het gebied van organisatieontwikkeling en HR , huisvesting , data en informatiemanagement en communicatie .

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15