Verbonden partijen

Om de gemeentelijke doelen zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren, werken we samen met anderen. Soms doen we dat door te participeren in een verbonden partijen. Dat betekent dat we samen met anderen (meestal andere gemeenten) de verbintenis aangaan om taken tot uitvoer te laten brengen. We spreken enkel van een verbonden partij als de gekozen vorm van samenwerking leidt tot een rechtspersoon en we daarin zowel een bestuurlijk én financieel belang hebben. Als sprake is van alleen een bestuurlijk of financieel belang, dan is de organisatie wel een (maatschappelijke) samenwerkingspartner, maar noemen we het geen verbonden partij. Bijvoorbeeld als sprake is van een subsidierelatie (financieel belang) of een bestuurlijk samenwerkingsverband zoals bij de Zuidvleugel (bestuurlijk belang). Rond bepaalde taken is de samenwerkingsvorm en het schaalniveau door de wetgever bepaald (onder andere bij de Veiligheidsregio en GGD), bij andere taken kiezen we op zelf voor de vorm en schaal van samenwerking (bijvoorbeeld Drechtsteden of Zuid-Holland Zuid).

Meer informatie over verbonden partijen treft u in de Nota Verbonden Partijen . Deze nota biedt een kader voor deelname aan en het sturen op de verbonden partijen van de gemeente. In het algemeen geldt daarbij: hoe groter het bestuurlijke (beleidsmatige) en financiële belang is, hoe wenselijker meer inzicht in en effectieve sturing op onze verbonden partijen is.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15