Staat van reserves

Bedragen x € 1.000

Aard

Stand per 1-1-2021

Storting in reserve

Onttrekking uit reserve

Stand per 1-1-2022

Stand per 1-1-2023

Stand per 1-1-2024

Algemene reserves

100

Algemene reserve

18.995

0

283

18.712

18.712

18.712

110

Reserve Grondbedrijf

10.105

12.883

2.027

20.961

25.747

27.279

Subtotaal Algemene Reserves

29.100

12.883

2.310

39.673

44.459

45.991

Bestemmingsreserves

302

Reserve Functioneel leeftijdsontslag brandweer

4

0

4

0

0

0

303

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

200

246

146

300

400

500

304

Reserve parkeervoorzieningen

7.085

1.209

637

7.656

8.394

9.390

307

Reserve exploitatieresultaten

1.357

0

0

1.357

1.357

1.357

309

Reserve Afschrijving

203.739

15.155

11.550

207.344

205.109

200.221

314

Reserve Riolering

1.892

1.994

105

3.780

5.588

7.876

315

Reserve afval

216

184

0

400

584

774

316

Reserve Dienstverlening Drechtsteden

174

0

0

174

174

174

317

Egalisatiereserve opslag vervuilde grond Kildepot

221

0

0

221

221

221

327

Reserve Acquisitie

300

0

0

300

300

300

332

Reserve onderwijshuisvesting

4.840

0

0

4.840

4.840

4.840

334

Reserve Jeugdfonds

221

40

43

218

215

212

341

Reserve Juridische risico's

10.200

0

0

10.200

10.200

10.200

364

Reserve Onderhoud vastgoed

7.983

3.013

2.773

8.222

8.455

8.685

365

Reserve Onderhoud wegen

73

0

0

73

73

73

366

Reserve Programmering Dordtse musea

354

0

0

354

354

354

367

Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten

94

0

0

94

94

94

368

Reserve Beleidswensen

3.496

0

3.336

160

160

160

376

Reserve Vervanging openbare verlichting

118

0

0

118

118

118

378

Reserve Frictiekosten organisatieontwikkeling

986

0

0

986

986

986

384

Reserve Dividend Compensatie

102.300

0

2.172

100.128

98.823

98.823

393

AD2030 Reserve co-financiering BZK middelen Spoorzone

13.800

0

0

13.800

13.800

13.800

394

AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal

3.000

0

0

3.000

3.000

3.000

395

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

21.000

0

0

21.000

21.000

21.000

396

AD2030 Res Dordtse Mijl

6.200

0

0

6.200

6.200

6.200

398

AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard

15.800

0

0

15.800

15.800

15.800

401

SI-Impuls Fiets

1.502

0

390

1.112

0

0

402

SI-Verkeersmanagement

27

0

27

0

0

0

403

SI-Gratis OV 65+

1.000

0

500

500

0

0

404

SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur

3.390

0

1.420

1.970

0

0

405

SI-Verkeersstructuurplan centrum

100

0

100

0

0

0

410

SI-Aantrekken, stimuleren en verplaatsen bedrijven

1.575

0

75

1.500

1.500

1.500

411

SI-Hofkwartier

1.313

0

765

548

283

168

413

SI-Impulsen sociale veiligheid

1.159

0

500

659

159

159

423

SI-Nieuwe Dordtse Biesbosch

1.102

0

250

852

602

602

430

SI-Initiatieven Levendige Binnenstad

580

0

150

430

430

430

432

SI-Dordt West

11.078

0

2.895

8.183

5.325

3.672

442

SI-Spoorzone/Spuiboulevard

2.640

0

0

2.640

2.640

2.640

446

SI-Voorstraat Noord

14

0

11

3

3

3

447

SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek

448

0

0

448

448

448

448

SI-Leerpark

162

0

53

108

65

23

450

SI-Slenterroute Hofkwartier

125

0

0

125

125

125

451

SI-Infra stadion FC Dordrecht

1.700

0

1.700

0

0

0

452

SI-Oranjepark

2.500

0

0

2.500

2.500

2.500

453

SI-Zuidelijk Stationsgebied

6.186

0

0

6.186

6.186

6.186

454

Reserve Agenda Dordt 2030

183.600

0

0

183.600

183.600

183.600

460

SI-Westelijke Dordtse Oever

3.873

2.000

6.707

-834

1.166

3.166

461

SI-Duurzame Stad

574

0

337

237

0

0

473

SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer

130

0

0

130

0

0

492

SI-Sportpark Corridor

365

0

365

0

0

0

493

SI-Stadswerven

646

0

397

249

249

249

494

SI-Sportparken

5.241

0

325

4.916

4.916

4.916

496

SI-Onderwijshuisvesting

4.582

0

0

4.582

4.582

4.582

497

SI-Campusontwikkeling Leerpark

4.138

0

954

3.185

2.833

2.299

Subtotaal Bestemmingsreserves

645.402

23.840

38.686

630.556

623.858

622.426

Totaal

674.501

36.723

40.996

670.229

668.317

668.417

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15