Toelichting financiële begroting

In deze toelichting wordt meer informatie gegeven over de Begroting 2021. We vergelijken de Begroting 2021 met de Begroting 2020 en de werkelijke baten en lasten uit de Jaarrekening 2019 . Het gedeelte van de begroting dat incidenteel is, wordt afzonderlijk toegelicht. Ook de boekwaarde van de activa en de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15