Algemene Dekkingsmiddelen

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De coronacrisis heeft effecten op de inkomsten (gemeentefonds/belastingen) van de gemeente, hoe dit op de langere termijn doorwerkt is onbekend/onzeker.  
  • De houdbaarheid van de gemeentefinanciën staat (nog los van corona) steeds meer onder druk. De lobby van de gemeenten/VNG richting het Rijk om hier een oplossing voor te vinden wordt steeds sterker. Onderdeel van deze lobby betreft het verzoek om de 'opschalingskorting' terug te draaien.
  • Er lopen diverse trajecten die impact zullen hebben op de verdeling van het gemeentefonds. Dit betreft de herijking van het gemeentefonds, beschermd wonen, het nieuwe woonplaatsbeginsel bij voogdij/18+. Eenzelfde soort discussie loopt binnen de regio over de verdeling van de kosten (in het sociaal domein).
  • Vanaf 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven meer heffen.

Financiën

Lasten € -1.825.556
Baten € 327.457.201
Saldo € -329.282.757
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15