Projecten

We gaan achtereenvolgens beknopt in op:

Vervolgens rapporteren we over de volgende grote projecten:
1. Spoorzone
.

1a. Leerpark - Gezondheidspark .
1b. Amstelwijck - Wilgenwende .
1c. Spuiboulevard incl. nieuwe Stadskantoor .
1d. Maasterras .
1e. Stationsgebied Zuid .

2. Westelijke Dordtse Oever .
3. Stadswerven
.

Zodra er aanleiding is om nieuwe (grote) projecten aan dit rijtje toe te voegen zullen we dit aan de raad voorleggen. Wanneer de raad de kaders, uitgangspunten en budgetten voor een groot project heeft vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om de nieuwe projectbladen twee maal per jaar, bij begroting en jaarrekening, te actualiseren en te rapporteren over de voortgang van deze projecten.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15