Autorisatieoverzicht investeringen

In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd. In de Auditcommissie d.d. 12 februari 2020 is gesproken over de indexatie van kredieten. In het verlengde van deze bespreking zijn de bestaande kredieten nog eens kritisch bezien en waar nodig is een eenmalige verhoging doorgevoerd vanwege indexatie (zie bijvoorbeeld kredieten met betrekking tot vervoermiddelen). Nieuwe kredieten (nu in 2024) worden op het juiste prijspeil aangevraagd en zijn daarmee waardevast.

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Programma's

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

20.126

14.410

15.940

24.145

3.162

3.862

4.918

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

75

25

140

9

12

Lerend en Ondernemend Dordrecht

5.260

245

245

245

Gezond en Levendig Dordrecht

2.477

1.761

1.313

407

255

516

697

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

105

9

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

1.330

1.552

125

225

225

Algemene Dekkingsmiddelen

153

TOTALEN

29.193

17.797

17.383

24.844

3.787

4.857

6.106

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Nvt

Totaal Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Vervoermiddelen 2021

154

5

34

34

Vervoermiddelen 2022

157

5

34

Mechanisatie Groen 2021

135

4

16

16

Mechanisatie Groen 2022

137

4

16

Mechanisatie Groen 2023

140

16

Vervoermiddelen 2023

160

5

Merchanisatie Groen 2024

143

Vervoermiddelen 2024

163

Renovatie groen Wantij-park

222

15

15

15

Camera's op bruggen

45

7

7

7

PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026

397

132

132

133

PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2021

2.300

278

279

279

PROJ Dordtse Kil IV infra, klaar in 2031

706

656

73

93

93

PROJ Dordtse Kil IV infra, klaar in 2031

-1.675

-50

-50

-50

PROJ Kunstwerken -Engelenburgerbrug

418

128

128

128

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing t/m 2020

5.577

5.564

5.594

11.121

449

706

1.016

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing t/m 2020

-5.577

-5.564

-4.528

-2.080

-311

-560

-744

PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22

1.406

42

69

70

PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar)

5.317

160

348

348

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021

123

4

4

6

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021

53

2

3

3

Installaties brugbediening 2019

95

7

7

7

Installaties brugbediening 2020

175

12

12

12

PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof

640

173

173

173

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23

78

1.435

2

45

77

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

78

4.791

2

146

327

PROJ: Vervanging verlichting 2021

435

13

29

29

PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)

65

2

3

PROJ: Vervanging verlichting 2022

462

14

27

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022

357

11

18

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022

230

7

19

PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24

79

1.463

2

46

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

79

5.896

2

179

PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25

81

3.999

2

PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar)

81

3.508

2

Netwerkregelingen Dordtse Mijl

130

1

10

10

PROJ Dordtse Mijl Dokweg-Wilgenbos-groot onderhoud

750

970

108

137

308

PROJ: Vervanging verlichting 2023

471

14

PROJ Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)

435

13

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2023

83

2

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023

130

4

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

175

700

5

26

26

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

100

100

100

100

3

6

9

PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest

210

840

6

41

PROJ Ren. kademuur Blauwpoortsplein-Engelenburgerb

1.457

108

108

108

Renovatie kademuur Kuipershaven

515

2.058

15

77

PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26

83

PROJ Wegen 2025 overige vb.'24 afr.'26 (20 jaar)

83

PROJ: Kunstwerken 2024 (Realisatie t/m 2029)

444

PROJ: Vervanging verlichting 2024

481

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024

345

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024

244

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven trafohuisje

100

5

5

5

PROJ Renovatie kademuur Pottenkade

100

5

5

5

PROJ Renovatie kademuur Visbrug

55

220

2

11

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

120

480

4

23

23

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven voetveer

20

80

1

4

PROJ Renovatie kademuur Kraansteiger (Wijnhaven)

110

440

3

PROJ Ren kademuur Leuvehaven (Passantenst)

160

PROJ Ren kademuur steiger Schuitenmakersstraat

20

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

950

3.080

29

PROJ Ren kademuur Wolwevershaven oost

140

PROJ Ren kademuur Maartensgat

130

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

381

500

174

174

174

PROJ Wielwijk infra - Westervoeg

-162

-44

-44

-44

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

296

1.235

1.500

1.543

25

62

107

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

743

122

122

122

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

447

23

23

23

PROJ Crabbehof openbare ruimte

200

296

75

29

29

29

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

200

13

13

13

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

713

750

33

55

55

PROJ WDO infra (gereed 2020)

3.407

1.401

1.401

1.401

Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht

20.126

14.410

15.940

24.145

3.162

3.862

4.918

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Herinrichting ovenruimte (2022)

75

9

9

Herinrichting aula Thuredrith (2023)

25

3

Inrichting familiekamer (2024)

40

Geluidsinstallatie Thuredrith (2024)

100

Totaal Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

75

25

140

9

12

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Lerend en Ondernemend Dordrecht

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021

1.228

51

51

51

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

72

8

8

8

Gymlokaal inventaris Saksenstraat

72

8

8

8

Gymlokaal inventaris Dintelstraat

72

8

8

8

Gymlokaal inventaris Brouwersdijk

72

8

8

8

Gymlokaal Anna van Saksenstraat 1A

1.248

54

54

54

Gymlokaal Latourpad 16

1.248

54

54

54

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

1.248

54

54

54

Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht

5.260

245

245

245

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Gezond en Levendig Dordrecht

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Facilitaire voorzieningen (2021)

305

67

67

67

Facilitaire voorzieningen (2022)

310

68

68

Facilitaire voorzieningen (2023)

315

69

Facilitaire voorzieningen (2024)

320

STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017)

33

5

5

5

STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017)

-6

-1

-1

-1

Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017)

65

8

8

8

Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017)

-11

-1

-1

-1

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

31

4

4

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

-5

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019)

31

4

4

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019)

-5

-1

-1

Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021

216

25

25

25

Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021

-38

-4

-4

-4

Husmann houtversnipperaar (2018)

33

5

5

Husmann houtversnipperaar (2018)

-6

-1

-1

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

32

5

5

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

-6

-1

-1

John Deere X740 (2019)

30

4

4

4

John Deere X740 (2019)

-5

-1

-1

-1

Redemix verti-drain 7120 (2020)

34

5

5

Redemix verti-drain 7120 (2020)

-6

-1

-1

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

71

15

15

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

-12

-3

-3

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

108

23

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

-19

-4

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

135

7

7

7

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021)

-23

-1

-1

-1

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

34

7

7

7

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

-6

-1

-1

-1

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

328

38

38

38

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021)

-57

-7

-7

-7

Kubota RTV 900 (1ste) (2020)

36

6

6

6

Kubota RTV 900 (1ste) (2020)

-6

-1

-1

-1

Kubota RTV 900 (2de) (2020)

36

6

6

6

Kubota RTV 900 (2de) (2020)

-6

-1

-1

-1

John Deere JD3720 (2021)

64

7

7

7

John Deere JD3720 (2021)

-11

-1

-1

-1

Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022)

42

7

7

Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022)

-7

-1

-1

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

43

9

9

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

-7

-2

-2

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

77

9

9

9

Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov

-13

-2

-2

-2

Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)

40

9

9

Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)

-7

-2

-2

Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)

343

40

40

Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)

-60

-7

-7

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

43

9

9

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

-7

-2

-2

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

269

31

31

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

-47

-5

-5

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

40

9

9

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

-7

-2

-2

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

484

57

57

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

-84

-10

-10

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

40

9

9

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

-7

-2

-2

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

144

17

17

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

-25

-3

-3

John Deere 1905 Kooimaaier (2023)

108

17

John Deere 1905 Kooimaaier (2023)

-19

-3

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

71

15

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

-12

-3

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

616

41

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

-107

-7

Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)

44

10

Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)

-8

-2

Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)

260

30

Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)

-45

-5

Case IH farmall 85C (traktor) (2024)

63

Case IH farmall 85C (traktor) (2024)

-11

STH veegmachine 1800PHK (2024)

34

1

1

STH veegmachine 1800PHK (2024)

-6

Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024)

42

Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024)

-7

Stadion FC Dordrecht-infra en parkeren

1.300

87

87

87

Totaal Gezond en Levendig Dordrecht

2.477

1.761

1.313

407

255

516

697

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Duurzaam en Innovatief Dordrecht

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Bruggen Weizigt (2023)

75

5

Inrichting stadsboerderij (2023)

30

4

Totaal Duurzaam en Innovatief Dordrecht

105

9

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Verkeersstructuurplan Centrum

100

46

46

46

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

450

26

26

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

450

26

26

26

Fietsnota-Krispijnseweg (fietsers-verkeersveilig.)

777

52

52

Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)

325

22

22

Fietsnota-Fietsstraat Patersweg

380

26

26

26

Herinrichting Bankastraat (fase 3)

400

27

27

27

Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht *

1.330

1.552

125

225

225

* Exclusief grondexploitaties

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Algemene Dekkingsmiddelen

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Portaal lichtbrug KM (2024)

55

Frames Stoelen Grote Zaal (2024)

28

Wanden Grote Zaal (2024)

70

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

153

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15