Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Financiën van Dordrecht - Vennootschapsbelasting (VPB)
De gemeente Dordrecht neemt voor de meeste gevallen met haar activiteiten niet deel aan het economisch verkeer, waarbij sprake is van winst(streven). De activiteiten betreffen veelal overheidstaken of worden maximaal kostendekkend uitgevoerd. Dan is er geen VPB-plicht. Voor de grondexploitaties, die wel als onderneming worden aangemerkt, is op dit moment sprake van verlies, waardoor er (nog) geen VPB verschuldigd is. Voor de activiteit "het zich ontdoen van restafval met een positieve opbrengst" (de verkoop van oud ijzer, et cetera) is een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst gesloten, waarbij wij 1% van opbrengst aanmerken als winst. Dit leidt tot een jaarlijkse belastingaanslag van een paar duizend euro (nihil).

De Belastingdienst heeft geoordeeld dat ook de activiteit "het mogelijk maken van reclame-activiteiten" bij de gemeente leidt tot winst en de aanslag van 2016 daarvoor gecorrigeerd. Dit leidt tot een jaarlijkse belastingplicht van ongeveer € 100.000. Wij hebben hierop bezwaar gemaakt en zijn in afwachting van het antwoord van de Belastingdienst. Deze procedures lopen inmiddels bij meerdere gemeenten in Nederland. Het is niet ondenkbaar dat hiervoor een (collectieve) beroepsprocedure zal volgen. Voor de lasten 2016-2020 is inmiddels wel een voorziening getroffen. Omdat wij nog steeds van mening zijn dat er geen belastingplicht op dit punt is, hebben wij in de begroting (nog) geen (structurele) post Vennootschapsbelasting opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 17:07:25 met de export van 01/08/2021 08:24:15