Programma's

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  1. De coronacrisis heeft grote invloed:
  • het hele sociale en culturele leven viel stil in het land, ook in Dordrecht. Duidelijk werd hoe belangrijk cultuur en evenementen zijn voor het welzijn van en de verbinding tussen mensen. Cultuurmakers en evenementenorganisatoren hebben nieuwe manieren gevonden om kunst te maken en hun publiek te bereiken. Deze vernieuwing biedt perspectief voor de toekomst.
  • de coronamaatregelen hebben grote invloed op de financiële positie en de organisatiekracht van de culturele instellingen, de sportaanbieders en de evenementenorganisatoren in Dordrecht. De mogelijk langdurige gevolgen voor deze organisaties worden in 2021 duidelijk.
  • het is nog duidelijker geworden dat sport en bewegen een belangrijke rol spelen met betrekking tot de gezondheid en de vrijetijdsbesteding van mensen. In 2021 wordt duidelijk of dit leidt tot structurele veranderingen in de georganiseerde en ongeorganiseerde sport.
  1. Voor de uitvoering van het "lokaal sportakkoord" krijgen de uitvoerende Dordtse organisaties (waaronder de gemeente) in de periode 2020 tot en met 2022 een landelijke subsidie.

Financiën

Lasten € 35.300.236
Baten € 5.272.955
Saldo € 30.027.281
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15