Programma's

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Medio 2020 is de (concept)wet Collectieve Warmtevoorziening ter consultatie gegaan, als vervanger voor de huidige Warmtewet. Het doel van de nieuwe wet is om het draagvlak voor het product warmte te vergroten, evenals het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte. Dit heeft impact op hoe wij met HVC, als leverancier van warmte, samenwerken.
  • Als gevolg van het in 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord - om in 2030 in Nederland te komen tot 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 - werken gemeenten met behulp van de Regionale Energiestrategie (RES) aan een concrete vertaalslag. Na de concept RES in 2020, stellen gemeenten in 2021 de eerste RES 1.0 op die bij het Rijk moet worden ingediend uiterlijk 1 juli 2021.
  • Het Rijk werkt samen met decentrale overheden aan de permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland, waarbij het doel is om gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 sterk te verminderen. Eind 2019 is hierop het Schone Lucht Akkoord gepresenteerd, welke door Dordrecht begin 2020 mede is ondertekend.
  • Duurzame mobiliteit, zoals elektrisch autorijden, neemt de laatste twee jaar flink toe in Nederland. Waar in 2018 nog 6,2% van de nieuw verkochte auto's (semi) elektrisch was, is dit aantal tot en met juli 2020 gestegen tot bijna 16%. Ook het aantal laadpalen is daarbij fors gestegen.
  • De Europese Kaderrichtlijn voorziet vanaf juli 2020 in een verplichting voor het scheiden van afval. Het Rijk heeft als doelstelling om 90% afvalscheiding te realiseren in 2025 (30 kilo restafval per inwoner per jaar).

Financiën

Lasten € 20.116.137
Baten € 16.333.270
Saldo € 3.782.867
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15