Programma's

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De groei die de afgelopen jaren is ingezet, zet ondanks corona door. Inmiddels zitten we boven de 119.000 inwoners.
  • De Omgevingswet treedt in werking per 1 januari 2022, waardoor de manier waarop we omgaan met ruimtelijke ordening verandert.
  • Rijk, Provincie en gemeenten in de Zuidvleugel bouwen aan 170.000 woningen om de aanhoudende vraag naar woningen in te vullen. Voor de bereikbaarheid worden daarbij plannen gemaakt voor het spoor (LightRail en IC) en andere OV-verbindingen.
  • Door een autonome ontwikkeling van meer fiets, wandelen en OV verandert de mobiliteitsvraag. Door corona is er sprake van ander reisgedrag, meer gespreid over de dag en een toename van fietsen en wandelen.
  • De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgt voor een extra toets bij individuele ondernemers en de ambities van gemeenten, provincies en rijksoverheid op het terrein van onder andere waterveiligheid, infrastructuur, woningbouw en klimaat.

Financiën

Lasten € 46.861.061
Baten € 58.165.247
Saldo € -11.304.186
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15