Algemene Dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

 

Financiën van Dordrecht - Algemene Dekkingsmiddelen

-1.825.556

100,0 %

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

-1.826

-4.701

-3.751

-6.624

Baten

327.457

329.374

329.254

328.890

Saldo

329.283

334.076

333.006

335.514

Toevoeging reserves

7.473

7.554

7.487

7.342

Onttrekking reserves

8.133

7.273

5.975

5.609

Totaal programma

329.943

333.795

331.495

333.782

Financiën

Lasten € -1.825.556
Baten € 327.457.201
Saldo € -329.282.757
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15