Algemene Dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?

In de acht begrotingsprogramma's is beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Om de begroting structureel in evenwicht te houden, moet tegenover deze kosten ook een dekking staan. Voor een groot deel zijn dat de algemene dekkingsmiddelen: inkomsten van de gemeente die vrij besteedbaar zijn. Het structureel sluitend houden van de begroting is een grote uitdaging. Voor het bewaken van de balans tussen de lasten en baten op korte- en lange termijn hanteren we de financiële strategie. Een strategie die rekening houdt met een eerlijke en dragelijke lastenverdeling.

Financiën

Lasten € -1.825.556
Baten € 327.457.201
Saldo € -329.282.757
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15