Overhead

Wat mag het kosten?

Financiën van Dordrecht - Overhead

38.481.933

100,0 %

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

38.482

38.483

38.334

40.036

Baten

151

151

151

151

Saldo

-38.331

-38.332

-38.183

-39.884

Toevoeging reserves

321

321

321

321

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Totaal programma

-38.651

-38.652

-38.504

-40.205

Financiën

Lasten € 38.481.933
Baten € 151.300
Saldo € 38.330.633
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15