Verbonden partijen

Beleidsinformatie verbonden partijen

Actuele ontwikkelingen verbonden partijen
Op de volgende pagina's/onderstaande tegels ziet u per verbonden partij de algemene basisgegevens en leest u wat de belangrijkste (mutaties in de) actuele ontwikkelingen en risico’s bij die verbonden partij zijn. Ook is weergegeven waar de verbonden partij is gevestigd, wie de gemeente vertegenwoordigd en welke andere deelnemers er zijn in de verbonden partij. Overigens zijn het nu dus 15 verbonden partijen na verkoop van de aandelen Eneco in 2020 en uitgaande van opheffing van de GR NP de Biesbosch per 1 januari 2021 conform raadsbesluit van juli 2020 (zie RIS-dossier 2584534 ).

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15