Programma's

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving en ons gedrag. De COVID-19-pandemie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar ook voor werkgelegenheid, armoede, sociale contacten, onderwijs en veiligheid. Dit manifesteert zich in problemen zoals woonoverlast, jeugdoverlast, overlast van personen met verward gedrag, het bezit en gebruik van wapens, drank- en drugsoverlast en huiselijk geweld.
  • Drugscriminaliteit blijft de belangrijkste gemene deler als het gaat om ondermijnende criminaliteit. Productie, vervoer en handel van drugs brengen (grof) geweld en financieel-economische delicten met zich mee. Financieel gewin staat voorop en eventuele slachtoffers worden slechts gezien als nevenschade.
  • De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving en de economie kwetsbaar. Internetcriminaliteit en cybercrime zijn fors gestegen in 2020.
  • De kans op een terroristische aanslag blijft voorstelbaar. Alertheid op de verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links-, rechts- en dierenextremisme) radicaliseringsprocessen en verdergaande polariserende situaties blijft geboden.  
  • Op het gebied van crisisbeheersing wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners. Onze inwoners moeten op hun eigen rol worden voorbereid.
  • Het toezicht op de naleving van de corona noodverordening is voor een zeer groot deel belegd bij de gemeentelijke handhavers. De werktijden zijn tijdelijk uitgebreid tot in de nacht, het werkgebied is uitgebreid en de juridische opvolging met bestuurlijke rapportages en handhavingsprocedures vormen een stevige ontwikkeling voor de medewerkers. Wij breiden daarom tijdelijk de formatie uit. Het huidige contract met Handhaving Support loopt in 2021 af en zal opnieuw aanbesteed worden.

Financiën

Lasten € 15.770.694
Baten € 377.460
Saldo € 15.393.234
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15