Programma's

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De coronaperiode heeft ons geleerd dat we snel kunnen schakelen op wat de samenleving van ons vraagt. Bestaande samenwerking met partijen (zowel verbonden partijen als bijvoorbeeld vrijwilligers- en ondernemersorganisaties) heeft zich uitbetaald doordat we gemakkelijker konden schakelen en gezamenlijk optrekken. Daarbij is regelmatige en duidelijke communicatie en informatie gewaardeerd. De kunst is deze verworvenheden te behouden.
  • Mede door corona en door digitale ontwikkelingen zien we andere vormen van online betrokkenheid. Online participatie neemt een vlucht. De digitale transformatie zorgt ook voor grote mogelijkheden op het gebied van kennisdeling en efficiënte(re) dienstverlening.

Financiën

Lasten € 25.748.377
Baten € 8.429.688
Saldo € 17.318.689
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15