Kerngegevens van de stad

Kengetallen stad

In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.

Demografie

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

Inwoners < 20 jaar

26.284

26.013

25.747

25.607

Inwoners van 20-64 jaar

70.764

70.377

70.480

70.704

Inwoners > 64 jaar

21.655

22.026

22.482

22.973

Aantal inwoners

118.703

118.416

118.709

119.284

Sociale zekerheid

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen¹

5.740

5.720

5.690

5.740

Werkloosheidsuitkeringen

3.065

2.399

1.872

1.706

Bijstandsuitkeringen

4.034

3.885

3.753

3.619

Aantal uitkeringen

12.839

12.004

11.315

11.065

Fysieke structuur

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

Koopwoningen

30.501

30.295

30.983

31.280

Huurwoningen

24.337

24.633

23.833

23.811

Aantal woningen

54.838

54.928

54.816

55.091

¹ Met ingang van 2020 wordt een ander bronbestand aangehouden, het CBS in plaats van ook het UWV. Ten bate van de vergelijkbaarheid hebben we de cijfers per 2017, 2018 en 2019 overeenkomstig aangepast. Een vergelijking met de getallen uit eerdere P&C-documenten komt hiermee te vervallen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15