Financiële hoofdlijnen

Eigen vermogen en schuldpositie

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het eigen vermogen is op 1 januari 2021 naar verwachting € 674,5 miljoen. Dit is aanzienlijk hoger dan begin 2020, vooral door de verkoop van de aandelen Eneco. De solvabiliteitsratio (het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen) stijgt hierdoor naar 71%. Meerjarig zal de solvabiliteit afnemen door de inzet van eigen vermogen voor investeringen in de Agenda Dordt 2030 (€ 243 miljoen) en voor de compensatie van dividend (€ 82,5 miljoen).

De afgelopen jaren had Dordrecht al een erg gezonde schuldquote van minder dan 60%. Landelijk is een schuldquote van maximaal 130% toelaatbaar. Door de verkoop van Eneco is de liquiditeitspositie sterk toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de schuldquote in 2020 nog verder verbetert. Er is op dit moment zelfs sprake van een negatieve schuldquote. De komende jaren zal de schuldquote beperkt toenemen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15