Kerngegevens van de stad

Lokale lasten

Dordrecht voert een terughoudend tarievenbeleid voor de lokale lasten. De lokale lasten bestaan grotendeels uit de woonlasten. Tot de woonlasten rekenen we de OZB-, riool- en afvalstoffenheffing. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van deze lasten zien. Daarbij geldt voor de afvalstoffenheffing dat uitsluitend rekening is gehouden met de vastgestelde verhogingen conform Kadernota 2021.

Bedragen x € 1

2018

2019

2020

Indexering

2021

Gemiddelde WOZ-waarde

173.000

187.000

204.000

8,0%

220.000

OZB-eigenaar

211,41

217,85

222,15

1,9%

224,40

Afvalstoffenheffing*

275,88

282,72

286,32

3,1%

295,20

Rioolheffing eigenaar

95,06

98,86

102,81

4,0%

106,92

Rioolheffing gebruiker*

84,72

88,08

91,56

4,0%

95,16

Ontwikkeling lastendruk

667

688

703

722

Stijging

3,0%

3,1%

2,2%

2,7%

* Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12.

Uit bovenstaande tabel volgt dat de totale woonlasten in Dordrecht in 2021 met 2,7% stijgen ten opzichte van 2020. Voor meer informatie en relevante uitgangspunten ten aanzien van de diverse lokale heffingen verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen .

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15