Projecten

Spoorzone

7,5 kilometer aan kansen
Gemeente Dordrecht heeft de komende tien jaar grote ambities voor de ontwikkeling van de zogeheten spoorzone, het gebied rond het spoortraject dat binnen de stadsgrenzen van Dordrecht-Zuid tot Zwijndrecht loopt. De bouw van 6.000 tot 9.000 woningen voor verschillende woonmilieus, versterking van de economische positie van de stad door nieuwe banen te creëren en de Smart Industry Campus Leerpark en het Gezondheidspark verder uitbouwen, de wijken beter verbinden en de bereikbaarheid over water, spoor en weg (ook per snelfietsroute) vergroten, de ontwikkeling van een lightrail-verbinding met Rotterdam en Den Haag en een station bij het Leerpark en Amstelwijck en oog voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid zijn allemaal onderdelen van dit grote plan. Dordrecht heeft hoge ambities voor het komende tijdvak van tien jaar en steekt dat niet onder stoelen of banken. Samen met de gemeente Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland is voor de spoorzone een ambitiedocument opgesteld.

Meer kunt u teruglezen op de webpagina over de Spoorzone van de gemeente Dordrecht.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15