Projecten

Spuiboulevard, inclusief nieuwbouw Stadskantoor

Datum rapportage: september 2020
Portefeuillehouder: P.H. Sleeking, H van der Linden en M.D. Burggraaf

Doelstelling/beoogd resultaat project

Op 18 december 2018 heeft de raad de "Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o." en "Locatieverplaatsing Stadskantoor en realisatie Huis van Stad en Regio" vastgesteld. Uitvoering van de gebiedsvisie kent de volgende doelstellingen:

  1. Tegengaan leegstand kantoren door transformatie en herontwikkeling.
  2. Versterken kantoorfuncties ten oosten van de Spuiweg, door realisatie van nieuw Huis van Stad en Regio.
  3. Versterken van de stedelijke kwaliteit en de levendigheid.
  4. Bijdrage aan het coalitieakkoord door toevoeging van ten minste 800 woningen aan de bestaande woningvoorraad, waaronder 300-500 op de vrijkomende locatie van het huidige Stadskantoor met omringende overheidsgebouwen.
  5. Zorgen voor blijvend goede bereikbaarheid met bijbehorende, toekomstbestendige mobiliteit- en parkeeroplossingen.
  6. Ontwikkelen van een Huisvesting die voldoet aan de eisen van deze tijd, toekomstbestendig is, die gebundelde dienstverlening mogelijk maakt en als katalysator fungeert voor de gebiedsontwikkeling.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15