Projecten

Amstelwijck Wonen

Datum rapportage: september 2020
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf

Doelstelling/beoogd resultaat project

Ontwikkeling van het gebied Amstelwijck waaronder het oude ziekenhuisterrein, sportvelden, camping en het oude terrein van stadsbeheer incl. de boomgaard vallen. Deze nieuwe ontwikkeling wordt een groen/blauwe wijk waarin onder andere klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp is. Een ontwikkeling kan niet op zichzelf staan en zo wordt er ook goed gekeken naar de verbindingen met bewoners, omliggende wijken en de spoorzone. In totaal zijn er in Amstelwijck circa 850 woningen geprogrammeerd en draagt het project bij aan de ambities van dit college om de komende 4 jaar 4.000 woningen te bouwen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15