Projecten

Maasterras

Datum rapportage: september 2020
Portefeuillehouder: P.H. Sleeking

Doelstelling/beoogd resultaat project

In 2019 is in het ambitiedocument voor de Spoorzone aangegeven dat de plannen voor het Maasterras worden geactualiseerd. Om de groeiambitie waar te maken, is de doelstelling hierbij om te komen tot een hoogwaardig stedelijk woonmilieu in hoge dichtheden. Voor deze ontwikkeling zijn bedrijfsverplaatsingen en geluidsmaatregelen noodzakelijk. Daarbij is het de bedoeling om het huidige P+R Weeskinderendijk en rangeerterrein op te waarderen tot park en een volwaardig transferium met een gebouwde parkeervoorziening dat dienst doet voor zowel de binnenstad en het Centraal Station almede ondersteunend is voor de woningbouwomgeving voor nieuw te realiseren woningen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15