Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Wegen

11.897

6.878

5.019

12.879

788

12.091

13.481

788

12.693

14.079

788

13.291

Groen

9.278

30

9.249

9.060

30

9.031

8.534

30

8.504

8.494

30

8.464

Openbare verlichting

2.040

191

1.849

2.033

191

1.842

1.999

191

1.808

1.975

191

1.784

Verkeersmeubilair en VRI's

1.890

625

1.265

1.887

625

1.262

1.913

625

1.288

1.936

625

1.311

Constructies

2.744

45

2.699

2.965

45

2.920

2.957

45

2.913

2.958

45

2.913

Speelvoorzieningen

995

0

995

995

0

995

995

0

995

995

0

995

Havens

2.424

590

1.835

2.601

590

2.012

2.665

590

2.075

2.798

590

2.209

Riolering

10.785

13.106

-2.321

11.301

13.543

-2.242

11.361

14.078

-2.717

11.585

14.078

-2.493

Nieuwe Dordtse Biesbosch

400

0

400

400

0

400

150

0

150

150

0

150

Wonen

1.143

143

1.000

1.029

143

886

1.029

143

886

1.029

143

886

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

387

0

387

478

0

478

537

0

537

582

0

582

Water

1.751

507

1.243

1.243

0

1.243

143

0

143

143

0

143

Totaal saldo baten en lasten

45.734

22.114

23.620

46.871

15.954

30.917

45.765

16.489

29.276

46.724

16.489

30.236

Mutaties met de reserves

4.739

-5.277

-538

4.623

-5.763

-1.140

3.897

-4.379

-482

3.640

-4.414

-773

Geraamd resultaat

50.473

27.392

23.082

51.494

21.717

29.777

49.662

20.868

28.794

50.364

20.902

29.462

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15