Onderverdeling begroting in taakvelden

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.1

Bestuur

7.539

38

7.501

7.533

7.417

7.417

0.2

Burgerzaken

6.305

4.548

1.757

1.809

1.107

1.106

0.8

Overige baten en lasten

8.894

3.773

5.121

4.082

4.247

4.154

3.1

Economische ontwikkeling

68

52

16

16

16

16

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.801

0

1.801

1.801

1.801

1.801

8.1

Ruimtelijke ordening

1.141

0

1.141

1.141

1.141

1.141

8.3

Wonen en bouwen

0

19

-19

-19

-19

-19

Geraamd totaal saldo baten en lasten

25.748

8.430

17.318

16.363

15.710

15.616

Geraamd resultaat

25.748

8.430

17.319

16.364

15.710

15.617

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15