Onderverdeling begroting in taakvelden

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

2.4

Economische Havens en waterwegen

1.063

0

1.063

33

33

33

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.555

130

1.425

1.298

1.292

1.298

6.3

Inkomensregelingen

918

0

918

918

918

918

7.3

Afval

14.942

16.203

-1.262

-1.267

-1.273

-1.423

7.4

Milieubeheer

1.638

0

1.638

1.538

1.301

1.301

Geraamd totaal saldo baten en lasten

20.116

16.333

3.782

2.520

2.271

2.127

0.10

Mutaties reserves

198

1.565

-1.367

-124

120

272

Geraamd resultaat

20.314

17.899

2.416

2.396

2.392

2.400

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15