Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Veiligheidshuis

740

600

140

740

600

140

740

600

140

740

600

140

Plechtigheden (Essenhof)

2.710

3.066

-356

2.349

2.638

-289

2.335

2.642

-307

2.306

2.661

-355

Welzijnsaccommodaties

536

150

385

536

150

385

536

150

385

526

150

376

Participatie Dordtse migranten

290

0

290

265

0

265

245

0

245

245

0

245

Lokaal gezondheidsbeleid

2.056

0

2.056

1.878

0

1.878

1.891

0

1.891

1.891

0

1.891

WMO hulpmiddelen en hoppers

5.154

0

5.154

5.154

0

5.154

5.154

0

5.154

5.154

0

5.154

Bijstandsverlening

65.386

54.396

10.990

64.787

54.396

10.391

64.787

54.396

10.391

64.787

54.396

10.391

Armoedebeleid

6.395

0

6.395

6.395

0

6.395

6.039

0

6.039

6.039

0

6.039

Schuldenbeleid

71

0

71

71

0

71

71

0

71

71

0

71

Werk en Participtatie

35.683

0

35.683

35.405

0

35.405

35.163

0

35.163

35.040

0

35.040

WMO integratie-uitkering

9.628

0

9.628

9.628

0

9.628

9.620

0

9.620

9.620

0

9.620

Maatschappelijke ondersteuning

7.147

0

7.147

7.493

0

7.493

6.129

0

6.129

6.129

0

6.129

Maatschappelijke zorg

10.356

78

10.278

10.258

78

10.180

10.258

78

10.180

10.258

78

10.180

Vrijwilligerswerk

358

0

358

358

0

358

377

0

377

377

0

377

Speeltuinwerk & Scouting

350

0

350

350

0

350

350

0

350

350

0

350

Kinderopvang

610

0

610

394

0

394

394

0

394

394

0

394

Overige maatschappelijk voorzieningen

42

0

42

42

0

42

42

0

42

42

0

42

Jeugdgezondheidszorg

3.245

0

3.245

3.245

0

3.245

3.245

0

3.245

3.245

0

3.245

Preventief jeugdbeleid

5.133

14

5.119

4.482

0

4.482

3.855

0

3.855

3.855

0

3.855

Hoog Specialistische Jeugdhulp

1.858

0

1.858

1.858

0

1.858

1.858

0

1.858

1.858

0

1.858

Reguliere Jeugdhulp

35.821

0

35.821

33.153

0

33.153

31.025

0

31.025

31.023

0

31.023

Uitvoering Jeugdhulp

1.441

0

1.441

1.441

0

1.441

1.401

0

1.401

1.420

0

1.420

Lokaal Budget Jeugdhulp

1.373

49

1.324

1.324

0

1.324

1.324

0

1.324

1.324

0

1.324

Beschermd Wonen

34.031

1.812

32.219

34.732

1.812

32.920

37.041

1.812

35.229

37.042

1.812

35.230

Deelfonds sociaal domein WMO taken

25.401

0

25.401

25.377

0

25.377

25.426

0

25.426

25.426

0

25.426

Totaal saldo baten en lasten

255.817

60.167

195.650

251.716

59.676

192.040

249.307

59.680

189.628

249.164

59.699

189.465

Mutaties met de reserves

183

-2.673

-2.490

183

-2.266

-2.084

183

-292

-109

183

-274

-91

Geraamd resultaat

255.999

62.840

193.160

251.899

61.942

189.957

249.490

59.972

189.519

249.347

59.973

189.374

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15