Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene uitkering

0

292.453

-292.453

0

291.260

-291.260

0

290.684

-290.684

0

290.432

-290.432

Belastingheffing

1.488

25.939

-24.451

1.488

26.752

-25.264

1.488

27.253

-25.765

1.488

27.253

-25.765

Geldleningen

22

505

-483

12

485

-473

5

459

-453

5

348

-343

Beleggingen

591

3.018

-2.427

591

6.518

-5.927

591

6.518

-5.927

591

6.518

-5.927

Resultaatsrekening

-1.556

0

-1.556

-2.568

0

-2.568

-953

0

-953

-3.537

0

-3.537

Vastgoed niet in eigen gebruik

11.708

5.100

6.607

11.082

4.148

6.933

10.903

4.130

6.773

10.541

4.130

6.411

Treasury

-14.078

442

-14.520

-15.306

211

-15.517

-15.786

210

-15.996

-15.712

209

-15.921

Totaal saldo baten en lasten

-1.826

327.457

-329.283

-4.701

329.374

-334.076

-3.751

329.254

-333.006

-6.624

328.890

-335.514

Mutaties met de reserves

7.473

-8.133

-661

7.554

-7.273

281

7.487

-5.975

1.511

7.342

-5.609

1.732

Geraamd resultaat

5.647

335.590

-329.943

2.853

336.648

-333.795

3.735

335.230

-331.495

718

334.499

-333.782

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15