Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Afvalinzameling en verwerking

15.860

16.203

-343

15.854

16.203

-349

15.849

16.203

-354

15.699

16.203

-504

Milieubeheer

2.018

0

2.018

988

0

988

988

0

988

988

0

988

Natuur- en Milieucentrum

1.555

130

1.425

1.429

130

1.298

1.422

130

1.292

1.429

130

1.298

Milieu & Duurzaamheid

683

0

683

583

0

583

345

0

345

345

0

345

Totaal saldo baten en lasten

20.116

16.333

3.783

18.854

16.333

2.521

18.604

16.333

2.271

18.461

16.333

2.128

Mutaties met de reserves

198

-1.565

-1.367

198

-322

-124

241

-120

120

391

-118

272

Geraamd resultaat

20.314

17.899

2.416

19.052

16.656

2.396

18.845

16.454

2.392

18.852

16.452

2.400

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15