Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Overhead

38.482

151

38.331

38.483

151

38.332

38.334

151

38.183

40.036

151

39.884

Totaal saldo baten en lasten

38.482

151

38.331

38.483

151

38.332

38.334

151

38.183

40.036

151

39.884

Mutaties met de reserves

321

0

321

321

0

321

321

0

321

321

0

321

Geraamd resultaat

38.803

151

38.651

38.804

151

38.652

38.655

151

38.504

40.356

151

40.205

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15