Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Gezond en Levendig Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Gezond en Levendig Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mediazaken

235

0

235

235

0

235

235

0

235

235

0

235

Cultuur

6.768

0

6.768

6.417

0

6.417

6.213

0

6.213

6.213

0

6.213

Volksfestiviteiten

96

188

-92

96

188

-92

96

188

-92

96

188

-92

Recreatie

2.567

105

2.462

2.462

0

2.462

2.762

0

2.762

2.762

0

2.762

Binnenstad

982

0

982

330

0

330

330

0

330

330

0

330

Evenementen

747

0

747

736

0

736

736

0

736

736

0

736

Toerisme

2.033

10

2.024

2.008

10

1.998

2.008

10

1.998

2.008

10

1.998

Sport

12.278

3.184

9.094

11.972

3.184

8.788

12.073

3.184

8.889

12.126

3.184

8.941

Kunst en geschiedenis

9.594

1.786

7.808

9.515

1.786

7.729

9.287

1.786

7.501

9.269

1.786

7.483

Totaal saldo baten en lasten

35.300

5.273

30.027

33.770

5.168

28.602

33.740

5.168

28.572

33.774

5.168

28.606

Mutaties met de reserves

2.357

-8.078

-5.721

367

-4.566

-4.199

367

-4.419

-4.052

367

-4.419

-4.052

Geraamd resultaat

37.657

13.351

24.307

34.137

9.734

24.403

34.107

9.587

24.520

34.141

9.586

24.554

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15