Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verkeersveiligheid

254

30

224

323

30

293

349

30

319

349

30

319

Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening

6.712

3.241

3.471

6.712

2.994

3.717

6.712

2.949

3.763

6.712

2.949

3.763

Ruimtelijke ordening

539

0

539

722

0

722

677

0

677

487

0

487

Funderingen

130

0

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Monumenten

448

1

447

448

1

447

448

1

447

448

1

447

Planologie

491

18

473

491

18

473

491

18

473

491

18

473

Bouwgronden wonen zonder exploitatie

31.442

34.324

-2.882

14.880

18.840

-3.959

6.253

9.194

-2.941

3.917

5.170

-1.253

(Erfpacht)gronden

2.049

5.469

-3.420

2.063

5.485

-3.422

2.063

5.485

-3.422

2.063

5.485

-3.422

Grondbeleid en ontwikkeling

364

0

364

364

0

364

364

0

364

364

0

364

Bedrijventerreinen

-4.699

4.356

-9.055

2.489

4.547

-2.058

737

663

75

-3.391

645

-4.037

Hoofdinfrastructuur

2.376

248

2.129

2.374

248

2.126

1.936

248

1.688

1.924

248

1.677

Parkeren

6.755

10.478

-3.724

6.581

10.510

-3.930

6.358

10.543

-4.185

6.355

10.543

-4.188

Totaal saldo baten en lasten

46.861

58.165

-11.304

37.447

42.674

-5.227

26.388

29.130

-2.742

19.718

25.089

-5.371

Mutaties met de reserves

17.399

-4.410

12.989

12.439

-5.182

7.256

8.028

-3.331

4.697

10.644

-3.443

7.201

Geraamd resultaat

64.260

62.575

1.685

49.885

47.856

2.029

34.416

32.461

1.955

30.362

28.532

1.830

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15