Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Basisregistratie vastgoed

1.141

0

1.141

1.141

0

1.141

1.141

0

1.141

1.141

0

1.141

Griffie

2.404

0

2.404

2.454

0

2.454

2.338

0

2.338

2.338

0

2.338

Rekenkamer

276

0

276

276

0

276

276

0

276

276

0

276

Bestuur

1.984

38

1.946

1.966

38

1.928

2.148

218

1.930

2.148

218

1.930

Bestuurlijke samenwerking

2.910

0

2.910

2.910

0

2.910

2.910

0

2.910

2.910

0

2.910

Publieke dienstverlening

6.087

4.567

1.520

5.835

4.263

1.572

5.026

4.159

867

5.026

4.159

867

Internationale betrekkingen

184

0

184

184

0

184

184

0

184

184

0

184

Stelposten

4.585

0

4.585

3.554

0

3.554

3.719

0

3.719

3.626

0

3.626

Wijkwensen en participatie

1.801

0

1.801

1.801

0

1.801

1.801

0

1.801

1.801

0

1.801

Organisatie meervoudig lokale taken

69

53

16

69

53

16

69

53

16

69

53

16

Werken derden

4.309

3.773

536

4.275

3.746

529

4.275

3.746

529

4.275

3.746

529

Totaal saldo baten en lasten

25.748

8.430

17.319

24.464

8.100

16.364

23.886

8.175

15.710

23.792

8.175

15.617

Mutaties met de reserves

Geraamd resultaat

25.748

8.430

17.319

24.464

8.100

16.364

23.886

8.175

15.710

23.792

8.175

15.617

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15