Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lerend en Ondernemend Dordrecht

2021

2022

2023

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bibliotheek

2.660

0

2.660

2.660

0

2.660

2.660

0

2.660

2.960

0

2.960

Sluitende aanpak VSV

2.676

1.592

1.084

2.676

1.592

1.084

2.676

1.592

1.084

2.676

1.592

1.084

Voor- en vroegschoolse educatie

6.277

5.985

292

6.277

5.985

292

6.277

5.985

292

6.277

5.985

292

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

1.273

870

403

1.288

870

418

1.303

870

433

1.318

870

448

Onderwijs en Leerlingenvervoer

1.708

202

1.506

1.253

0

1.253

1.218

0

1.218

1.218

0

1.218

Werkgelegenheid

101

0

101

101

0

101

101

0

101

101

0

101

Ruimtelijke Lobby

358

0

358

283

0

283

283

0

283

283

0

283

Leerpark

2.672

1.600

1.072

1.060

600

460

642

0

642

359

0

359

Economie en Ondernemerschap

1.161

115

1.046

816

115

701

816

115

701

816

115

701

Markten en kiosken

383

312

71

383

312

71

383

312

71

383

312

71

Bedrijventerreinen

3.701

377

3.323

401

377

23

401

377

23

401

377

23

Onderwijshuisvesting

9.247

826

8.422

10.215

826

9.390

10.125

821

9.304

10.074

821

9.253

Totaal saldo baten en lasten

32.216

11.879

20.337

27.413

10.677

16.735

26.884

10.072

16.812

26.865

10.072

16.793

Mutaties met de reserves

3.722

-10.010

-6.287

316

-2.024

-1.708

316

-2.209

-1.893

316

-1.929

-1.613

Geraamd resultaat

35.939

21.889

14.050

27.728

12.701

15.027

27.199

12.281

14.919

27.180

12.001

15.179

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15