Projecten

Westelijke Dordtse Oever

Datum rapportage: september 2020
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf

Doelstelling/beoogd resultaat project

Het programma Westelijke Dordtse Oever (WDO) en de hiervan deel uitmakende projecten hebben tot doel een aantrekkelijk en duurzaam bedrijvengebied te creëren door de interne en externe bereikbaarheid te verbeteren, bestaand terrein te herstructureren en nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15