Projecten

Relevante ontwikkelingen in projecten

Omdat relevante informatie met betrekking tot de grote projecten in de projectbladen is terug te lezen houden we de informatie hierover in dit onderdeel beperkt. Op 23 april 2019 heeft de raad besloten over het takenpakket van de commissie grote projecten (zie RIS-dossier 2376407 ) en heeft daarmee ook de nieuwe projectbladen vastgesteld: Spoorzone (a. Leerpark-Gezondheidspark , b. Amstelwijck , c. Spuiboulevard incl. nieuwbouw Stadskantoor , d. Maasterras , e. Stationsgebied Zuid ), Stadswerven en Westelijke Dordtse Oever . Voor een uitgebreide toelichting op de voortgang van de grote projecten verwijzen we naar de desbetreffende projectbladen op deze website. Indien er voor de overige projecten ontwikkelingen zijn, wordt de raad op de hoogte gebracht door middel van separate raadsinformatiebrieven of wordt om besluitvorming gevraagd door middel van separate raadsvoorstellen. Daarnaast wordt de raad over de grondexploitaties geïnformeerd bij de jaarlijkse prognose van het grondbedrijf.

College en raad hebben zich uitgesproken voor de groeiambitie. College en raad streven ernaar om 10.000 woningen toe te voegen aan de bestaande woningvoorraad gedurende een periode van 15 tot 20 jaar. Deze groeiambitie heeft tot doel de sociaaleconomische positie van de stad te versterken en te voldoen aan de toenemende vraag naar woningen. Hiermee is de basis gelegd naar de opgaven, waaronder Bouwende Stad, Bereikbare Stad en Ondernemend Stad. In het Coalitieakkoord 2018-2022 wordt ingezet op 4.000 nieuwe banen. Die banenontwikkeling moet vooral terugkomen in de Westelijke Dordtse Oever/Dordtse Kil IV, Amstelwijck, de Campusontwikkeling Leerpark en de Binnenstad. De werklocaties sluiten aan bij de positieve groeiverwachtingen in de maakindustrie, logistiek, dienstverlening, zorg en de leisure/toerisme.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15