Financiële begroting

Kadernota

De Kadernota 2021 is het startpunt voor de Begroting 2021. De Kadernota 2021 is vastgesteld op 14 juli 2020 (zie RIS-dossier 2578604 ) met het volgende eindsaldo:

Bedragen × € 1.000

2021

2022

2023

2024

Eindsaldo Begroting 2020

1.467

-2.832

-603

-1.509

Ontwikkelingen

-5.345

-892

-503

-938

Indexeringen

-433

-317

-312

-312

Knelpunten

-476

-1.030

-1.002

-1.276

Dekkingsmaatregelen

2.384

2.062

1.284

1.263

Beleidswensen

0

0

0

0

Eindsaldo Kadernota 2021

-2.403

-3.009

-1.136

-2.772

 

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15