Financiële begroting

Begroting

Na vaststelling van de Kadernota 2021 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Hierdoor wijzigt het saldo van de begroting. Onderstaande tabel laat het effect van deze wijzigingen zien, uitgesplitst in mutaties en dekkingsmaatregelen .

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Eindsaldo Kadernota 2021

-2.403

-3.009

-1.136

-2.772

Mutaties

213

686

2.612

2.611

Dekkingsmaatregelen

634

-245

-2.429

-3.376

Eindsaldo Begroting 2021

-1.556

-2.568

-953

-3.537

 

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15