Toelichting financiële begroting

Ontwikkelingen voorzieningen

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de voorzieningen vanaf 2020 zien:

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen ivm bijdragen van derden

Onderhouds-
voorzieningen

Overige voorzieningen

Algeheel totaal

Stand per 1-1-2020

10.071

3.656

7.289

21.016

Toevoeging 2020

3.496

1.673

12.568

17.737

Onttrekking 2020

542

1.627

0

2.170

Stand per 1-1-2021

13.025

3.701

19.857

36.583

Toevoeging 2021

1.324

1.678

0

3.002

Onttrekking 2021

5.837

1.766

1.233

8.836

Stand per 1-1-2022

8.512

3.613

18.624

30.749

Toevoeging 2022

1.959

1.678

0

3.637

Onttrekking 2022

5.750

913

1.000

7.663

Stand per 1-1-2023

4.721

4.378

17.624

26.723

Toevoeging 2023

2.104

1.678

0

3.782

Onttrekking 2023

4.718

878

980

6.576

Stand per 1-1-2024

2.107

5.178

16.644

23.929

Toevoeging 2024

2.286

1.678

0

3.964

Onttrekking 2024

2.275

966

1.090

4.331

Stand per 1-1-2025

2.118

5.890

15.554

23.562

Toevoeging 2025

2.514

1.678

0

4.192

Onttrekking 2025

2.504

1.283

965

4.752

Stand per 1-1-2026

2.128

6.285

14.589

23.002

Toelichting ontwikkeling voorzieningen

Voorzieningen in verband met bijdragen van derden
Dit zijn voorzieningen die samenhangen met inkomsten die voor een specifiek doel zijn ontvangen van derden. Dit betreft de voorzieningen afkoopsommen Essenhof, de voorziening erfstellingen legaten en schenkingen en de voorzieningen voor riolering. De stand van deze voorzieningen loopt vooral terug door onttrekkingen aan laatstgenoemde voorzieningen.

Onderhoudsvoorzieningen
Er zijn onderhoudsvoorzieningen voor: sportvelden, de sportboulevard, NMC Weizigt, havens en baggeren. De voorzieningen nemen toe ter dekking van toekomstige onderhoudskosten.

Overige voorzieningen
Onder deze categorie vallen drie voorzieningen: de voorziening voor de wethouderspensioen, de voorziening voor afgesloten bouwgrondprojecten en de voorziening FLO. In 2020 nemen de voorzieningen toe door de vorming van de voorziening FLO . Meerjarig neemt vooral deze voorziening af in verband met kosten die zijn verbonden aan functioneel leeftijdsontslag voor brandweerpersoneel.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15