Projecten

Overzicht projecten

Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project. In de tabel 'overzicht actieve projecten' zijn zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen genoemd bij de grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal aan verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats door gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.

In de tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en eventueel heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit de splitsen in de verschillende dekkingsbronnen; in de projectbladen voor de grote projecten wordt op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt of de uitgaven gedekt zijn door de gemeente of door middelen van derden.

Overzicht actieve projecten 2020 per programma met meerjarige kredieten:

Begrotingsprogramma

Omschrijving project

Reservering

Krediet

Realisatie
t/m juli 2020

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Brandweer 2e uitrukpost Oranjepark

n.v.t.

n.v.t.

395.443

* wordt verrekend met de VRZHZ

Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht

0

0

395.443

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Herstructurering Dordt West (va 2016)

30.999.288

30.999.288

11.898.098

Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB)

34.017.200

34.017.200

33.811.502

Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht

65.016.488

65.016.488

45.709.600

Lerend en Ondernemend Dordrecht

WDO programmakosten

35.408.982

35.408.982

27.901.925

Leerpark

46.639.341

46.639.341

43.373.150

Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht

82.048.323

82.048.323

71.275.075

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Mijlweg/vd Wees Brandstofverkooppunt

1.374.935

1.374.935

1.269.502

Mijlweg - Nijverheidsstraat GREX

2.804.495

2.804.495

2.804.495

Grote Hondring 20

1.005.813

796.488

599.719

Noordendijk

7.978.264

2.749.464

2.381.060

Oudendijk

5.622.776

5.622.776

3.681.739

Amstelwijck BP deel I

21.729.880

20.143.473

19.386.462

Dresselhuysstraat GREX

393.704

343.028

343.028

Oranjepark GREX

4.793.546

4.333.730

524.909

Dordtse Kil IV (WDO) - deel 1 (BIE)

39.475.283

31.370.440

24.333.747

Papeterspad complex

1.836.779

1.836.779

769.213

Gezondheidspark (GZP) Overkampzone

5.615.964

5.615.964

5.383.582

Amnesty internationalweg

126.646

126.646

98.092

Uitgifte Drechtwerk B&S

5.958.496

5.712.753

2.754.111

Baanhoekweg 20 Brandstofverkooppunt

369.007

357.320

318.965

Troelstraweg 125

1.034.441

1.034.441

680.014

Spuiboulevard

2.241.864

2.241.864

2.241.864

OMC Terrein

4.293.118

2.350.712

293.365

Amstelwijck Wonen

50.423.683

14.833.253

993.525

Stadswerven

125.957.950

92.681.943

88.284.543

Out of pocket Bouwende Stad - Reservering

1.960.000

1.960.000

776.135

Zuidelijk Stationsgebied (Spoorzone)

16.000.000

870.000

595.740

Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

300.996.644

199.160.504

158.513.809

Eindtotaal

448.061.455

346.225.315

275.893.927

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15