Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Gevudo

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Onderdelen

Via Gevudo participeert Dordrecht in de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Gezien het belang presenteren we hier ook informatie van HVC.

Website

https://www.hvcgroep.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

  • Gevudo: Dhr. M.D. Burggraaf, vice-voorzitter Algemeen Bestuur
  • Gevudo: Dhr. H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
  • HVC: Dhr. M.D. Burggraaf, vertegenwoordiger namens Gevudo

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht. De NV Huisvuilcentrale Noord-Holland is eigendom van 45 gemeenten en 6 waterschappen uit 4 provincies.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Het doel van Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo): het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in de NV HVC en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC.
Het hoofddoel van HVC is: ten algemenen nutte werkzaam zijn op het gebied van het afvalbeheer en de daarmee verbonden opwekking van elektriciteit, benutting van overige vrijgekomen warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten; deels met inschakeling van derden.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020
Gevudo:
Fusiegemeente Vijfheerenlanden is in de loop van 2019 met de provincie Utrecht in gesprek gegaan over de positie die zij heeft bij de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik met HVC en Gevudo en met de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht (GR AVU), een inkoopcombinatie van Utrechtse gemeenten op gebied van afval via de voormalige gemeente Vianen. In 2020 moet er een beslissing vallen.

HVC:
HVC is tot de conclusie gekomen dat het afbouwen van garantiebelangen en een meer zelfstandige financieringspositie per 2024 op gespannen voet kan komen te staan met kapitaalsintensieve energietransitie-investeringen. Er is voor dit vraagstuk door HVC een bestuurlijke klankbordgroep ingesteld op persoonlijke titels. Het is de verwachting dat in 2020 een voor besluit rijp voorstel aan de aandeelhoudersvergadering kan worden voorgelegd.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

  • Gevudo heeft vooralsnog nog onvoldoende zicht op deelresultaten van HVC, waaronder die van energie en warmtelevering-/ productie.
  • Hoewel de gemeente formeel garantierisico's loopt bij HVC, houden we op grond van de risicoparagraaf van Gevudo - waarin de risico's van HVC zijn beschouwd - de risicomonitor op groen.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15