Verbonden partijen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) N.V.

BNG Bank N.V.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.bngbank.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf (aandeelhouderschap)

Deelnemers

Het Rijk en Nederlandse gemeenten.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar of gemeentelijk belang

De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank nog steeds essentieel voor de publieke taak, maar de gemeente heeft ook alternatieve financieringsmogelijkheden. Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020
In verband met de coronacrisis heeft de BNG na balansdatum medegedeeld dat de bank over 2019 een substantieel lager resultaat heeft behaald en de dividenduitkering bovendien zal worden uitgesteld.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020
BNG doet traditiegetrouw geen enkele voorspelling over toekomstig resultaat. Het is denkbaar dat mede als gevolg van de coronacrisis er extra afwaarderingen plaats vinden.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15