Financiering

Ontwikkelingen

De rente op de geld- en kapitaalmarkten beweegt zich nog steeds op een laag niveau. In mei 2020 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) besloten het opkoopprogramma van obligaties verder uit te breiden om de economie van de eurozone extra steun te bieden. Dit betekent vooralsnog een voortzetting van de lage (negatieve) rentetarieven.

Als gevolg van de verkoop van de aandelen Eneco in maart 2020 is er een fors liquiditeitsoverschot. De noodzaak tot het aantrekken van geldmiddelen op de geld (kort) - of kapitaalmarkt (lang), is daardoor niet aanwezig. De liquide middelen zijn in het kader van het verplichte schatkistbankieren ondergebracht bij het Ministerie van Financiën tegen een renterendement van nihil.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15