Lokale heffingen

Overige lokale heffingen

Heffing

Indexatie

Hondenbelasting

zie separaat raadsvoorstel

Leges KCC

1,9%

Leges omgevingsvergunning

1,9%

Leges APV en overige

1,9%

Lijkbezorgingsrechten

gemiddeld 1,9%

Marktgeld

1,9%

Parkeerbelastingen

verhogen met specifieke CPI-percentage

Precariobelasting (uitgezonderd kabels en leidingen algemeen nut)

1,9%

Jaarlijks worden de tarieven voor de diverse heffingen door de raad bij de kadernota vastgesteld voor het komende begrotingsjaar en verwerkt in de heffingsverordeningen.

Hondenbelasting

In het voorstel tot vaststelling van de Verordening hondenbelasting 2021, dat gelijktijdig met deze Begroting 2021 voorligt in de raad, zijn de tarieven hondenbelasting verlaagd conform de Kadernota 2021
.

Lijkbezorgingsrechten
De gemiddelde tariefstijging bedraagt 1,9% volgens de CPI-index. Informatie over de voortgang van de uitwerking van de Actualisatie plan Essenhof (zie RIS-dossier 2576371
) volgt in het begrotingsjaar.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15