Financiering

Uitzettingen

Onder uitzettingen worden verstrekte, langlopende geldleningen en beleggingen verstaan. Hieronder volgt het verloop ervan in de komende jaren. Bij de beschouwing van het kredietrisico , leveren wij een specificatie naar risicocategorie. Hierbij geldt dat bij annuïteitenleningen het beeld in de toekomst nog kan veranderen als gevolg van renteherziening.

Uitzettingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Verstrekte geldleningen

Stand per 1 januari

20.103

19.247

18.373

17.738

Nieuwe leningen

Aflossingen

-856

-874

-635

-593

Stand per 31 december

19.247

18.373

17.738

17.145

Beleggingen

Stand per 1 januari

11.000

0

0

0

Afloop/expiratie

-11.000

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

Totaal uitzettingen per 1 januari

31.103

19.247

18.373

17.738

Totaal uitzettingen per 31 december

19.247

18.373

17.738

17.145

 

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15