Verbonden partijen

Energie Coöperatie Dordrecht

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.wijkendordrecht.nl/energiedordrecht

Vertegenwoordiging Dordrecht

  • Dhr. H. van der Linden, bestuurslid (Algemene leden vergadering)
  • Dhr. J.M. Leemans, ambtelijk lid

Deelnemers

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland en de gemeente Dordrecht.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Doel van de coöperatie is het versnellen van de uitvoering van het gemeentelijk energiebeleid, het tot stand brengen van leerwerkverbindingen op het gebied van duurzame energie en het tot stand brengen van een revolverend fonds voor het doen van duurzame investeringen.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020

  • Zonnepark Amstelwijck: verwachte oplevering centrale begin 2021. Het explosieven onderzoek is afgerond en het bouwrijp maken is gestart.
  • Windturbine Crabbegors: er is beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning. Het wachten is nog steeds op de rechtszaak. In oktober 2019 is er een regiezitting geweest en waarna op donderdag 23 april 2020 de zaak verder behandeld zou worden. Deze zitting is in verband met corona vervallen. De rechtbank heeft partijen akkoord gevraagd op schriftelijke behandeling. Alleen Lintwind heeft dit verzoek afgewezen. Het is nu even afwachten hoe het verdere verloop wordt vormgegeven door de rechtbank. Daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad van State (RvS).
  • Vanwege het succes van zon op bedrijfsdaken is de ECD in samenwerking met de Rabobank en Energieke regio een tweede project gestart op DKIII. Met als doel wederom minimaal 4 MWp aan zonne-energie bij bedrijven te contracteren.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

  • Zonneweide Amstelwijck: als de aanbesteding duurder uitvalt dan beoogd kan het project niet worden uitgevoerd binnen de financiële kaders en zal worden gestopt. Het project zal dan met verlies worden afgesloten.
  • Windturbine Crabbegors: als de vergunning niet wordt verleend waardoor het project niet kan worden uitgevoerd.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15