Grondbeleid

Verlies en winstneming

Met betrekking tot de projecten met een nadelig exploitatieresultaat zijn verliesvoorzieningen gevormd. Het afsluiten van de projecten betekent een definitieve verliesneming ten laste van de algemene reserve Grondbedrijf. De verliesneming is gelijk aan de al getroffen verliesvoorziening.

Per 1-1-2018 worden de verliesvoorzieningen voor nadelige projecten niet gebaseerd op resultaten van de grondexploitaties op netto contante waarde maar op de eindwaarde van het project. In het jaar 2018 is deze aanpassing verwerkt wat inhoudt dat vanaf 2019 de verliesvoorzieningen een stabiel beeld laten zien tenzij er wijzigingen zijn in de projecten.

De verwachting is dat in 2020 en 2021 een aantal projecten wordt afgesloten met een positief resultaat (Amnesty Internationalweg, Baanhoekweg, Drechtwerk B&S, Iepenlaan, Kilkade 7, Oudendijk, Overkampzone, en Patersweg). Het definitieve resultaat van deze projecten wordt gestort in de algemene reserve van het Grondbedrijf.

Binnen de bestaande portefeuille van grondexploitaties wordt in 2020 tussen € 4,1 miljoen en € 8,7 miljoen aan winstneming verwacht. In 2021 wordt tussen € 8,2 miljoen en € 12,8 miljoen aan winstneming verwacht. Naast de eerder genoemde projecten met een positief resultaat die in 2020 en 2021 worden afgesloten wordt in dezelfde periode ook winstneming verwacht voor de projecten Amstelwijck Noord, Dordtse Kil IV deel 1, Middenzone Gezondheidspark, Oud Krispijn Zuid en Wielwijk.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15